Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd, jako organ wykonawczy, reprezentuje i prowadzi sprawy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o.o. jako podmiot prawa posiadający osobowość prawną i własny majątek, samodzielnie odpowiada za swoje zobowiązania. Jednak dochodzenie roszczeń przez wierzyciela może okazać się bezskuteczne, w sytuacji gdy majątek spółki nie jest wystarczający dla zaspokojenia roszczeń. W takim przypadku wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń od członków zarządu spółki. Zgodnie z art. 299 ustawy z dnia 15 września 2000…

Czytaj dalejOdpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Przymusowy urlop wypoczynkowy dla pracownika, a może urlop bezpłatny? Co wolno pracodawcy?

Koronawirus wpłynął na funkcjonowanie wielu firm. Bez wątpienia zarówno pracownicy jak i pracodawcy stanęli przed bardzo trudnym wyzwaniem. Jak utrzymać firmę bez niekiedy żadnych zysków, co z pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę? Z pewnością w tej trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, współpraca pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, może okazać się kluczowa, aby utrzymać zakład pracy „na powierzchni” i  po kryzysie wrócić do poprzedniej rzeczywistości. Niemniej jednak należy pamiętać, że…

Czytaj dalejPrzymusowy urlop wypoczynkowy dla pracownika, a może urlop bezpłatny? Co wolno pracodawcy?

„Usterki” w usługach cz. 1 – od strony Zamawiającego

Każdy z nas zamawia różnego rodzaju usługi, np. remont łazienki, położenie kostki brukowej, postawienie zadaszenia podjazdu, wykonanie mebli, naprawa samochodu. Poniżej omówimy podstawowe prawa konsumenta, czyli osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Przed realizacją usług zawieramy umowę z Wykonawcą na wykonanie danego rodzaju usługi. Zgodnie z obowiązującym prawem umowę możemy zawrzeć w formie pisemnej albo ustnej. Jednak zdecydowanie zalecamy wybór formy pisemnej (np. poprzez spisanie niżej wskazanych warunków umowy na…

Czytaj dalej„Usterki” w usługach cz. 1 – od strony Zamawiającego

Prawo kobiet w ciąży i w okresie połogu do dodatkowej opieki zdrowotnej

Kobietom w ciąży i w okresie połogu przysługują szczególne uprawnienia, gdyż zgodnie z art. 68 ust. 3 Konstytucji, państwo ma obowiązek objęcia szczególną opieką zdrowotną dzieci do 18 lat, kobiety w ciąży, w okresie połogu, osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku. Zapis w konstytucji jest skonkretyzowany przez ustawę.Kobieta w ciąży oraz w okresie połogu, tj. do 6 tygodni po porodzie, może liczyć na dodatkowe świadczenia opieki zdrowotnej, co wprost określa…

Czytaj dalejPrawo kobiet w ciąży i w okresie połogu do dodatkowej opieki zdrowotnej

Prawa konsumenta a sprzedaż internetowa

Zbliża się okres świątecznych zakupów internetowych. Dlatego chcielibyśmy Państwu przybliżyć jakie prawa przysługują w ramach sprzedaży na odległość, tj. za pośrednictwem internetu.Na wstępie warto wyjaśnić, iż poniżej przybliżamy prawa konsumenta, czyli osoby fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Zatem poniższe prawa nie będą przysługiwały osobom fizycznym, które prowadzą działalność gospodarczą, ani tym bardziej spółkom.Sprzedawca internetowy ma obowiązek poinformować konsumenta:że zamówienie pociąga za sobą…

Czytaj dalejPrawa konsumenta a sprzedaż internetowa

Zmiany w prawie pracy wprowadzone w związku z RODO – MAJ 2019 R.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO” lub „Rozporządzenie”) ma zasięg ogólny, wiąże w całości co do wszystkich zawartych w nim postanowień i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. W pewnym…

Czytaj dalejZmiany w prawie pracy wprowadzone w związku z RODO – MAJ 2019 R.

Skierowania na badania genetyczne

Charakter informacji uzyskiwanej w wyniku przeprowadzenia testów genetycznych, na tle innych czynności diagnostyki laboratoryjnej, według ustawodawcy uzasadnia stosowanie badań genetycznych tylko do celów zdrowotnych i związanych z nimi celów naukowych, o czym świadczy wymóg każdorazowego określenia wskazania do wykonania badania oraz istotnych danych klinicznych pacjenta. Wyniki badań genetycznych mogą wykazać istnienie obciążeń genetycznych bądź ryzyka wystąpienia takiego obciążenia zarówno u pacjenta jak i u jego krewnych. Są to dane szczególnie…

Czytaj dalejSkierowania na badania genetyczne