Prawa konsumenta a sprzedaż internetowa

Zbliża się okres świątecznych zakupów internetowych. Dlatego chcielibyśmy Państwu przybliżyć jakie prawa przysługują w ramach sprzedaży na odległość, tj. za pośrednictwem internetu.

Na wstępie warto wyjaśnić, iż poniżej przybliżamy prawa konsumenta, czyli osoby fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Zatem poniższe prawa nie będą przysługiwały osobom fizycznym, które prowadzą działalność gospodarczą, ani tym bardziej spółkom.

Sprzedawca internetowy ma obowiązek poinformować konsumenta:

  • że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty,

  • o ewentualnych ograniczeniach w dostarczeniu produktów,

  • o możliwych sposobach płatności.

Potwierdzenie złożonego zamówienia musi być łatwe i czytelnie oznaczone, np. poprzez użycie sformułowania „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Następnie sprzedawca ma obowiązek dostarczenia konsumentowi potwierdzenia złożonego zamówienia.

Należy również wspomnieć, że konsument nie ma obowiązku zapłaty za niezamówiony towar. Brak odpowiedzi konsumenta nie może oznaczać jego milczącej zgody.

W przypadku zamówień internetowych konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od doręczenia towaru. Jeżeli konsument nie został poinformowany o prawie do odstąpienia, termin ten wydłuża się do 12 miesięcy. Co najważniejsze konsument nie musi podawać przyczyny. Forma oświadczenia o odstąpieniu jest dowolna, jednak zaleca się złożenie go w formie pisemnej.

Towar należy odesłać najpóźniej 14 dni od dnia poinformowania sprzedawcy o odstąpieniu.Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów, o ile został o tym poinformowany.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca może jednak wstrzymać się z dokonaniem wypłaty do momentu otrzymania rzeczy z powrotem bądź do otrzymania dowodu wysyłki towaru.

Przepisy prawa ograniczają jednak powyższe prawo konsumenta gdy m.in.:

  • zakupiony towar ulega szybkiemu zepsuciu,

  • zakupiony towar został wyprodukowany na specjalne życzenie klienta, zgodnie z jego zindywidualizowanymi cechami,

  • zakup zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. towary lecznicze, chusteczki nawilżane),

  • zakup dotyczy usług w zakresie zakwaterowania, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia danej usługi.

Oprócz sprzedaży internetowej, z powyższego prawa możemy skorzystać również, gdy zawarliśmy umowę m.in. na pokazie produktów. W przypadku kiedy otrzymany towar jest wadliwy, możemy skorzystać z prawa rękojmi lub gwarancji.

adw. Monika Stemplewska

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej, a jest jedynie informacją przybliżającą wskazaną w nim problematykę. Udzielenie porady prawnej wymaga poznania stanu faktycznego w indywidualnej sprawie.

Stan prawny na dzień 21 listopada 2019 r.