Skontaktuj się z nami

Grupa Prawnicza Kordowska, Rytel
Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska
z siedzibą w Starych Babicach

ul. Pocztowa 2 lok. 11 – I piętro,  05-082 Stare Babice

NIP: 1182185878, REGON: 382002371,

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000761619

tel. 22 350 48 84     tel. kom. 797 964 260

e-mail: biuro@grupaprawnicza.pl

Kancelaria Adwokacka
Izabella Bojarska

ul. Magnolii 30F lok.9

06-300 Przasnysz

tel. 530 440 001

e-mail:

izabella.bojarska@adwokatura.pl