Zakres naszych działań

· zasiedzenia
· zniesienie współwłasności nieruchomości
· naruszenie posiadania i wydanie nieruchomosci
· odszkodowania i zadośćuczynienia
· przygotowywanie lub weryfikacja umów cywilnoprawnych, negocjowanie umów cywilnoprawnych

· rozwód
· alimenty
· ustanowienie rozdzielności majątkowej i podział majątku wspólnego
· uregulowanie kontaktów z małoletnim

· stwierdzenie nabycia spadku,
· dział spadku,
· roszczenia o zachowek,
· stwierdzenie nieważności testamentu 

· reprezentacja pracowników/pracodawców w sporach sądowych z zakresu prawa pracy oraz tworzenie regulaminów pracy i wynagradzania

· bieżąca obsługa podmiotów leczniczych (prawo cywilne, prawo pracy, tworzenie regulaminów organizacyjnych);
· reprezentacja prawna na etapie przedsądowym i sądowym w postępowaniach w sprawach tzw. błędów medycznych;
· sporządzanie i opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych;
· odpowiedzialność cywilna i karna osób wykonujących zawody medyczne i podmiotów leczniczych
· doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej i sposobu jej przechowywania

· rejestracja podmiotów w KRS
· sporządzanie aktów prawa wewnętrznego (np. uchwał organów spółek), obsługa prawna posiedzeń organów spółek (np. porządek obrad, projekty uchwał, udział w posiedzeniach)
· przygotowywanie umów i negocjowanie ich warunków
· windykacja wierzytelności
· bieżące doradztwo prawne lub podatkowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zarządzania majątkiem firmy oraz w sprawach prywatnych przedsiębiorców, które pozwala zabezpieczyć stabilność gospodarczą
· doradztwo i reprezentację w toku postępowań przed sądami powszechnymi, w tym przed sądami gospodarczymi i sądami pracy, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym lub trybunałami arbitrażowymi
· prowadzenie transakcji sprzedaży lub zakupu przedsiębiorstw oraz związane z nimi aspekty zabezpieczeń prawnych ryzyka takich inwestycji

· reprezentacja i obrona Klienta w postępowaniu przygotowawczym,
· reprezentowanie i obrona Klienta w postępowaniu sądowym,
· postępowanie mandatowe

· kompleksowe wdrożenie RODO,
· przygotowanie polityk i procedur funkcjonujących wewnątrz oraz innej niezbędnej dokumentacji,
· powołanie IOD lub zamiana ABI w IOD,
· stworzenie mechanizmu wykrywania i notyfikacji naruszeń – w celu realizacji nowych wymagań RODO i przygotowania środków ochrony przed potencjalnymi roszczeniami lub sankcjami,
· przeprowadzenie szkoleń dla małych grup jak i wykłady na konferencjach