Publikacje

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Brak komentarzy

Zarząd, jako organ wykonawczy, reprezentuje i prowadzi sprawy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o.o. jako podmiot prawa posiadający osobowość prawną i własny majątek, samodzielnie odpowiada za swoje zobowiązania. Jednak dochodzenie roszczeń przez wierzyciela może okazać się bezskuteczne, w sytuacji gdy majątek spółki nie jest wystarczający dla zaspokojenia roszczeń. W takim…

Czytaj dalej »

Przymusowy urlop wypoczynkowy dla pracownika, a może urlop bezpłatny? Co wolno pracodawcy?

Brak komentarzy

Koronawirus wpłynął na funkcjonowanie wielu firm. Bez wątpienia zarówno pracownicy jak i pracodawcy stanęli przed bardzo trudnym wyzwaniem. Jak utrzymać firmę bez niekiedy żadnych zysków, co z pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę? Z pewnością w tej trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, współpraca pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, może okazać…

Czytaj dalej »

„Usterki” w usługach cz. 1 – od strony Zamawiającego

Brak komentarzy

Każdy z nas zamawia różnego rodzaju usługi, np. remont łazienki, położenie kostki brukowej, postawienie zadaszenia podjazdu, wykonanie mebli, naprawa samochodu. Poniżej omówimy podstawowe prawa konsumenta, czyli osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Przed realizacją usług zawieramy umowę z Wykonawcą na wykonanie danego rodzaju usługi. Zgodnie z obowiązującym prawem umowę możemy…

Czytaj dalej »

Prawo kobiet w ciąży i w okresie połogu do dodatkowej opieki zdrowotnej

Brak komentarzy

Kobietom w ciąży i w okresie połogu przysługują szczególne uprawnienia, gdyż zgodnie z art. 68 ust. 3 Konstytucji, państwo ma obowiązek objęcia szczególną opieką zdrowotną dzieci do 18 lat, kobiety w ciąży, w okresie połogu, osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku. Zapis w konstytucji jest skonkretyzowany przez ustawę. Kobieta w…

Czytaj dalej »

Prawa konsumenta a sprzedaż internetowa

Brak komentarzy

Zbliża się okres świątecznych zakupów internetowych. Dlatego chcielibyśmy Państwu przybliżyć jakie prawa przysługują w ramach sprzedaży na odległość, tj. za pośrednictwem internetu. Na wstępie warto wyjaśnić, iż poniżej przybliżamy prawa konsumenta, czyli osoby fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Zatem poniższe prawa…

Czytaj dalej »

Zmiany w prawie pracy wprowadzone w związku z RODO – MAJ 2019 R.

Brak komentarzy

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO” lub „Rozporządzenie”) ma zasięg ogólny, wiąże w…

Czytaj dalej »