Skierowania na badania genetyczne

Charakter informacji uzyskiwanej w wyniku przeprowadzenia testów genetycznych, na tle innych czynności diagnostyki laboratoryjnej, według ustawodawcy uzasadnia stosowanie badań genetycznych tylko do celów zdrowotnych i związanych z nimi celów naukowych, o czym świadczy wymóg każdorazowego określenia wskazania do wykonania badania oraz istotnych danych klinicznych pacjenta. Wyniki badań genetycznych mogą wykazać istnienie obciążeń genetycznych bądź ryzyka wystąpienia takiego obciążenia zarówno u pacjenta jak i u jego krewnych. Są to dane szczególnie…

Czytaj dalejSkierowania na badania genetyczne