Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd, jako organ wykonawczy, reprezentuje i prowadzi sprawy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o.o. jako podmiot prawa posiadający osobowość prawną i własny majątek, samodzielnie odpowiada za swoje zobowiązania. Jednak dochodzenie roszczeń przez wierzyciela może okazać się bezskuteczne, w sytuacji gdy majątek spółki nie jest wystarczający dla zaspokojenia roszczeń. W takim przypadku wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń od członków zarządu spółki. Zgodnie z art. 299 ustawy z dnia 15 września 2000…

Czytaj dalejOdpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością